MARATON KAJAKOWY MEANDRY INY

MARATON KAJAKOWY MEANDRY INY I MARATON KAJAKOWY „MEANDRY INY” – 27.08.2016 – KOMUNIKAT STARTOWY

POBIERZ REGULAMIN W PDF || LISTA UCZESTNIKÓW Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE || NASZE WYDARZENIE NA FACEBOOK-u || MAPA NASZYCH SPŁYWÓW NA RZECE INA || PROTOKÓŁ 2016

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH, ZARÓWNO POCZĄTKUJĄCYCH, JAK I ZAAWANSOWANYCH, MŁODSZYCH I STARSZYCH, RODZINY NAD  NASZĄ PIĘKNA INĘ, DO WSPÓLNEJ KAJAKOWEJ ZABAWY, W FORMIE AMATORSKIEGO SPŁYWU/MARATONU. PRZYGOTOWALIŚMY TRASY DLA KAŻDEGO !

ORGANIZATOR: Szczecińskie Biuro Turystyki Kajakowej – Centrum Edukacji i Turystyki WIKING Robert Filipski z siedzibą w Szczecinie, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego 18/9, 70-303 Szczecin NIP 8521381109, telefon 501036860, e-mail biuro@kajaki.szczecin.pl . konto do wpłat IDEABANK 27 1950 0001 2006 0232 0461 0004, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecina pod numerem 53396, oraz do ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr 8/16.

PATRONI: Burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz

TERMIN I MIEJSCE: Spływ będzie się odbywał na rzece Ina 27 sierpnia 2016 roku. Szczegóły w kategoriach. CELE IMPREZY:

 • Popularyzacja spływów kajakowych jako ciekawej formy aktywnego wypoczynku
 • Promocja turystyczna rzeki Iny, Gminy Goleniów oraz Szlaku Kajakowego „Meandry Iny”
 • Propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia
 • Rozbudowa ciekawego kalendarium kajakowego Pomorza Zachodniego
 • Wspólna zabawa w duchu fair play i uczciwej rywalizacji

KATEGORIE: Ze względu na poziom zaawansowania, kondycję fizyczną etc., przygotowaliśmy dwie trasy kajakowe na rzece Ina.

 • KATEGORIA ULTRA – 40km. Trasa typowo dla osób zaawansowanych kajakowo, lub pragnących sprawdzić swoją wytrzymałość fizyczną i psychiczną o długości około 40 kilometrów. Czas spływu do 10 godzin (jest to realny czas pokonania trasy). START godz. 8:00 nad Iną ul. Światopełka.
 • KATEGORIA LIGHT – 18km. Trasa typowo dla osób początkujących a nawet z małymi dziećmi. Jest to standardowa trasa z naszej oferty, na odcinku Sowno-Goleniów. Czas spływu 5 godzin (jest to realny czas pokonania trasy).

RYWALIZACJA, SPRZĘT, OSADY: Maraton ma charakter rekreacyjno-sportowo-turystyczny. Jedni będą chcieli po prostu spłynąć Iną, a inni będą rywalizować między sobą, o jak najkrótsze spłynięcie rzeki. Prowadzona będzie klasyfikacja wszystkich uczestników. Zwycięzcą w każdej kategorii jest osada, która pokona trasę w jak najkrótszym czasie. Klasyfikację końcową ustalamy na podstawie czasów osiągniętych przez poszczególne osady Otrzyma ona pamiątkowy puchar. W maratonie klasyfikowane są osady dwuosobowe, startujące w turystycznych kajakach dwuosobowych. Organizator dopuszcza start  osady we własnym kajaku turystycznym. W przypadku korzystania ze sprzętu Organizatora, uczestników obowiązuje przestrzeganie Regulaminu korzystania ze sprzętu kajakowego”, który dostępny jest na stronie Maratonu.

ZGŁOSZENIA: Na imprezę obowiązują wcześniejsze zgłoszenia uczestników. Lista zamykana jest po osiągnięciu limitu kajaków. Zgłoszenie zawierające w temacie NAZWISKO, MARATON. powinno zostać wysłane drogą e-mail na adres maraton@meandryiny.pl  i zawierać dane; imię i nazwisko składu osady, adres, e-mail, pesel, kategorię np.:.:

 1. Jan Nowak i Kasia Nowak, ul. Nowa 13, 71-455 Kamieniec, 501036860, knowak@wp.pl, 73072502111, kategoria ULTRA
 2. Piotr Urban i Anna Urban + dziecko 7 lat Jan Urban, ul. Nowa 13, 71-455 Kamieniec, 501036860, kurban@wp.pl, 73072502111, LIGHT

W Maratonie mogą brać udział osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w wydarzeniu tylko i wyłącznie z osobą pełnoletnią, po przedłożeniu na starcie stosownego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych (druk na końcu regulaminu). Oświadczenie nie dotyczy osób z nimi startujących np. rodzic+dziecko.

OPŁATA STARTOWA. Wszystkich uczestników Maratoniku (bez dzieci do lat 7 w kajaku rodzinnym), obowiązuje opłata startowa. Należy jej dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia od Organizatora. Zawiera ono niezbędne informacje jak i indywidualny tytuł wpłaty oraz dane do przelewu. Opłata zawiera 23% podatek VAT. TERMINY I KWOTA:

 1. Wpłata dokonana do 25 sierpnia 2016 roku za osobę    45,00
 2. Wpłata dokonana po 25 sierpnia 2016 roku i na starcie imprezy    60,00
 3. Wpłata dokonana do 25 sierpnia 2016 roku za osobę z własnym sprzętem kajakowym    15,00
 4. Wpłata dokonana po 25 sierpnia 2016 roku za osobę z własnym sprzętem kajakowym    30,00

W przypadku rezygnacji w wydarzeniu, opłata startowa nie ulega zwrotowi. Może zostać przeniesiona na innego uczestnika. Wszyscy uczestnicy maratonu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Organizatorów imprezy,  jak również na ich gromadzenie w bazach danych Organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji oraz materiałów informacyjnych Organizatorów, drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW: Gdy jest opłata, są i świadczenia dla Was. W ramach opłaty startowej otrzymujecie:

 • Możliwość udziału w pierwszej tego typu imprezie na rzece Ina
 • Pamiątkowe Puchary Meander Iny 2016 dla zwycięzców w kategorii ULTRA i LIGHT
 • Kajak dwuosobowy z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi
 • Etui wodoodporne
 • Wodę i drożdżówka lub baton energetyczny na trasie
 • Pamiątkowy imienny dyplom ukończenia Maratonu Kajakowego „Meandry Iny”
 • Kupon rabatowy do realizacji w internetowym Sklepie Działań Aktywnych „Składnica Turystyczna.pl”
 • Ubezpieczenie NNW podczas trwania imprezy
 • Inne dziś jeszcze nieznane Organizatorowi, a cały czas wyszukiwane przez niego.

TRASA MARATONU: Wyścig odbywa się na rzece Ina, na odcinku Stargard ul. Światopełka – Sowno – Bącznik – Goleniów ul. Spacerowa. W połowie trasy ULTRA na punkcie w Sownie most, wydawana jest woda oraz baton energetyczny.

PROGRAM MARATONU

 1. Od godz. 7:00 – przyjmowanie zgłoszonych uczestników kategorii ULTRA w Stargardzie ul. Światopełka.
 2. Godz. 8:00 – starty grupowe kategorii ULTRA w Stargardzie
 3. Godz. 12:00 – starty kategorii LIGHT w Sownie (most drogowy nad Iną)
 4. Od godz. 15:00 – spływanie uczestników Maratonu  na jego metę w Goleniowie. Grill na mecie Maratonu, dyskusje uczestników, wymiana doświadczeń, wydawanie pamiątkowych dyplomów.
 5. Godz. 18:00 – ogłoszenie czołowych wyników Maratonu
 6. Godz. 20:00 – zakończenie Maratonu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Start w Maratonie odbywa się w kajakach turystycznych zabezpieczonych przez Organizatora lub na własnym amatorskim sprzęcie kajakowym, tylko w osadach dwuosobowych.
 2. Maraton odbędzie się bez względu na pogodę. Organizatorzy, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników mogą zmienić, skrócić, a nawet w bardzo uzasadnionych przypadkach odwołać poszczególne etapy imprezy, bez obowiązku zwrotu rekompensaty uczestnikom
 3. Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 4. Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 5. Ostateczna interpretacja zapisów zawartych w Regulaminie oraz w Zasadach Współzawodnictwa należy do Organizatorów.
 6. W sekretariacie Imprezy podczas zapisów wymagane będą od uczestników dowody wpłaty opłaty startowej w przypadku ewentualnych niejasności.
 7. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się drużyny u Sędziego. Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa. W przypadku nie spełnienia tego obowiązku uczestnik może zostać obciążony kosztami podjętej akcji ratowniczej.
 8. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania trasy. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników na metę Imprezy. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi.
 9. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości.
 10. Udział w imprezie jest dobrowolny, Zgłaszając się na imprezę oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Imprezie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach imprezy i w razie wypadku, nie będą dochodzić oni odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed imprezą.
 11. Organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika imprezy, w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas imprezy oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 12. Uczestnik odpowiada za wydany sprzęt Organizatora. Zgodnie z regulaminem, zwraca go w takim samym stanie jak otrzymał.

KAJAKOWA INA – NASZE SPŁYWY. NIEBIESKI STARGARD-SOWNO, CZERWONY SOWNO-BĄCZNIK-GOLENIÓW. KONIEC MARATONU SPACEROWA GOLENIÓW

TRASA MARATONU:

 1. Most drogowy, ul Młyńska. Przy ul. Światopełka start spływu. Wodowanie po prawej stronie za mostem. START ULTRA – 0.00
 2. Ujście Młynówki – 0,40
 3. Ujście Kanału Młyńskiego – 3.20
 4. Kłępino, most lokalnej drogi – 5.50
  Ujście rzeki Małki – 8,00
 5. Lubowo, most drogi do Żarowa. Tuż za mostem po prawej stronie miejsce odpoczynku, lub miejsce zakończenia 1 etapu dla super początkujących – 8,20
 6. Zabytkowy most Stargrdzkiej Kolejki Wąskotorowej – 8,90
 7. Wieś Żarowo – 10.00
 8. Wieś Rogowo. Mała drewniana kładka dla pieszych i rowerzystów, przed mostkiem wystaje kilka starych filarów od poprzedniego mostku. Po lewej stronie przed mostkiem znajduje się miejsce do zaparkowania kajaka i można wyjść na ładną łąkę, gdzie można odpocząć, po drugiej stronie mostka w odległości ok. 100m znajduje się wieś Rogowo – 12.00
 9. Most lokalnej drogi do Poczernina, miejscowość po prawej stronie – 15.00
 10. Most lokalnej drogi, po lewej miejscowość Sowno. Wyjście z kajaka pod mostem z lewej strony (schodki), tu można zdać kajaki – 20,70

START LIGHT, KONTYNUACJA ULTRA

 1. Most lokalnej drogi, po lewej miejscowość Sowno. Wodujemy się pod mostem z lewej strony (schodki), Większość spływów rozpoczyna się po 120 metrów za mostem po prawej stronie – nadbrzeżna skarpa. Dojazd asfaltem od strony Sowna, lub zjazd na Sowno z „Chociwelki” – 0,00
 2. Most drogowy – droga nr 142 Szczecin-Chociwel – 0,80
 3. Strumiany, dojazd pożarowy nr 20. Możliwość rozpoczęcia/zakończenia spływu – 3,50
 4. Most drogowy Kliniska Wielkie – Stawno (ŁĘSKO/BĄCZNIK). Za mostem, po lewej stronie wiata i miejsce ogniskowe. Początek szlaku kajakowego „Meandry Iny” Gminy Goleniów – 10.50
 5. Leśniczówka Łęsko. 100metrów od brzegu, po lewej stronie znajduje się kwatera myśliwska w Łęsku.Wyjście na brzeg bardzo trudne – 10.70
 6. Goleniów ul. Spacerowa przed basenem – 18,7 km